Over Het Lab

 

 

Het Lab Utrecht is een productiehuis dat jonge professionele theater- en dansmakers de ruimte geeft om voorstellingen te maken voor een jong publiek (kinderen en jongeren). Het werk van deze jonge generatie kunstenaars is persoonlijk, uitdagend, innovatief en geëngageerd. Het zoekt een actieve dialoog  met zijn publiek en legt een verbinding met actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Het Lab is voor jonge makers een brug tussen de kunstvakopleidingen en de professionele theater- en danspraktijk en begeleidt en coacht makers op artistiek, productioneel en zakelijk gebied. Het is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur en wordt structureel gesubsidieerd door het ministerie van OCW en provincie en gemeente Utrecht.

Back To Top